close

cad to stl

3md-file-format

CAD to STL

TECH TIPS
Định dạng STL đã trở nên quen thuộc với CAD user, trên thị trường đang từng bước xuất hiện rất nhiều thiết bị đầu cuối sử dụng STL như một điều kiện cần có của