close
MÁY IN 3D

Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa

Dự án in 3D đa sắc màu cho tập đoàn 3M, để làm học cụ ngành Nha Khoa đã thành công tốt đẹp.
Thiết bị sử dụng là Máy in 3D đa sắc ComeTrue – Microjet (Taiwan Excellence) đã làm tròn nhiệm vụ khi mang lại màu sắc chính xác với dữ liệu thiết kế 3d cho cả bộ sản phẩm.

Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa

Khi công nghệ mang lại giá trị cho cuộc sống là lúc Xã Hội đã tiến bộ & không ngừng phát triển. Sự chuyển biến tích cực ấy còn có thể dấy lên làn sóng cho giới trẻ nhìn thấy Công Nghệ in 3D không phải là một phạm trù khô khan. Nó là màu sắc và truyền được cảm xúc!

Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa
Dự Án in 3D đa sắc màu dụng cụ ngành Nha Khoa

3D  Smart Solutions tự hào vì mang lại giá trị cho cuộc sống đích thực!

Rate this post

Từ khóa: in 3d y khoa