close

About Us

Educo là gì?

Cái thiếu trong nền giáo dục của chúng ta ngày nay là các cơ sở giáo dục đã thất bại trong việc dạy học sinh biết cách tổ chức và ứng dụng kiến thức thu lượm được. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng, vì Henry Ford ít được đi học ở trường nên ông không phải là người “có học vấn”. Những người mắc phải sai lầm này không hiểu đúng nghĩa của từ “học vấn”, từ này bắt nguồn từ chữ “educo” trong tiếng Latin có nghĩa là suy luận, rút ra, nghiệm ra. Người có học vấn không nhất thiết là người có vốn kiến thức tổng quát hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú. Họ là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn mà không xâm phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người khác.